กิโลดิจิตอล

หมู่สินค้า

ชุดอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก(Set of equipment for weighing)ชุดโหลดเซลล์สำหรับชั่งเช็คน้ำหนัก ติดตั้งอุปกรณ์อ่านน้ำหนักชั่งอ่านค่าน้ำหนัก ติดตั้งโหลดเซลล์ชั่งควบคุมวาวล์ ควบคุมมอเตอร์ชุดอุปกรณ์สำหรับติดโครงสร้างถัง ชั่งฮอปเปอร์ ชั่งไซโล ชั่งสายพานฯลฯประกอบด้วย:โหลดเซลล์+กล่องรวมสัญญาณ+จอแสดงน้ำหนักการเลือกโหลดเซลล์ ควรคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้ลักษณะโครงสร้างของถังหรืออุปกรณ์จะชั่งแนวใหน ต้องเลือกชนิดให้ตรงกับการใช้งานพิกัดชั่งสูงสุด และค่าอ่านละเอียดพื้นที่ในการรับโหลดเซลล์ จะต้องสัมพันธ์กับโมเดลของโหลดเซลล์โครงสร้างของโหลดเซลล์ กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานอะไหล่สำรอง การเลือกจอแสดงน้ำหนัก ควรคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่ออ่านค่าหรือชั่งควบคุมหรือมีสัญญาณออกไปPLCสเต็ปการทำงานสอดคล้องกับคุณสมบัติของจอโครงสร้างจอที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานการติดตั้งจอพอร์ตในการนำไปใช้หรือรองรับการทำงานในอนาคตอะไหล่ และการบำรุงรักษาชุดโหลดเซลล์ชั่งถัง เพื่ออ่านค่าหรือสั่งควบคุมการเปิด/ปิดปากถังชุดโหลดเซลล์ชั่งไซโล เพื่ออ่านน้ำหนักและเก็บข้อมูลชุดโหลดเซลล์ชั่งหิน-ชั่งทราย ชั่งปูน ชั่งน้ำ...ชุดอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักแบบต่างๆ โดยผู้ใช้งานทำโครงสร้างและติดตั้งเองเรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องอุปกรณ์ชั่งทั้งระบบ Tel: 02-040-1497,08-4422-3023
แสดง 1-5 จาก 5 รายการ