กิโลดิจิตอล

หมู่สินค้า

Price List scale,ราคาเครื่องชั่งพร้อมแท่นรุ่น Nova-Eรุ่นพิกัดน้ำหนัก (ก.ก)อ่านละเอียด (ก.ก.)ขนาดแท่นชั่ง(ซ.ม.)ราคาNova-E601000.0050.0130X409,000.00Nova-E1503000.010.0240X5010,000.00Nova-E1503000.010.0250X6012,000.00Nova-E--Nova-E5005000.050.0560X8060X80 STANDLESS14,000.0018,000.00รุ่น PROTONรุ่นพิกัดน้ำหนัก (ก.ก.)อ่านละเอียด (ก.ก.)ขนาดแท่นชั่ง(ซ.ม.)ราคาProton601000.0050.0130X4011,000.00Proton1503000.010.0240X5012,600.00Proton--Proton1503000.010.0250X6013,500.00Proton5005000.050.0560X8060X80 STANDLESS17,000.0019,000.00PT-01รุ่นพิกัดน้ำหนัก (ก.ก.)อ่านละเอียด (ก.ก.)ขนาดแท่นชั่งราคาPT-01601000.0050.0130X4018,500.00PT-011503000.010.0240X5021,000.00PT-011503000.010.0250X6022,600.00PT-013006000.010.0260X8024,400.00<

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา