กิโลดิจิตอล

������������������������������������������������

ตุ้มสำหรับทดสอบน้ำหนัก สำหรับทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง
ตรวจสอบน้ำหนักเครื่องชั่งที่ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานขอบเขตผลผิดพลาดที่ยอมรับได้ OIML R111Class F1,F2,M1,M2
images by free.in.th

มีตุ้มน้ำหนักหลายประเภท เช่น ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ ตุ้มน้ำหนักทองเหลือง ตุ้มน้ำหนักสแตนเลส ฯลฯ
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ