กิโลดิจิตอล

��������������������������������������������������������������� ������������������������������������

ชุดอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก(Set of equipment for weighing)
ชุดโหลดเซลล์สำหรับชั่งเช็คน้ำหนัก ติดตั้งอุปกรณ์อ่านน้ำหนัก
ชั่งอ่านค่าน้ำหนัก ติดตั้งโหลดเซลล์ชั่งควบคุมวาวล์ ควบคุมมอเตอร์
ชุดอุปกรณ์สำหรับติดโครงสร้างถัง ชั่งฮอปเปอร์ ชั่งไซโล ชั่งสายพานฯลฯ
ประกอบด้วย :โหลดเซลล์+กล่องรวมสัญญาณ+จอแสดงน้ำหนัก
     การเลือกโหลดเซลล์ ควรคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้
 • ลักษณะโครงสร้างของถังหรืออุปกรณ์จะชั่งแนวใหน ต้องเลือกชนิดให้ตรงกับการใช้งาน
 • พิกัดชั่งสูงสุด และค่าอ่านละเอียด
 • พื้นที่ในการรับโหลดเซลล์ จะต้องสัมพันธ์กับโมเดลของโหลดเซลล์
 • โครงสร้างของโหลดเซลล์ กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
 • อะไหล่สำรอง
การเลือกจอแสดงน้ำหนัก ควรคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้
 • วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่ออ่านค่าหรือชั่งควบคุมหรือมีสัญญาณออกไปPLC
 • สเต็ปการทำงานสอดคล้องกับคุณสมบัติของจอ
 • โครงสร้างจอที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • การติดตั้งจอ
 • พอร์ตในการนำไปใช้หรือรองรับการทำงานในอนาคต
 • อะไหล่ และการบำรุงรักษา
ชุดโหลดเซลล์ชั่งถัง เพื่ออ่านค่าหรือสั่งควบคุมการเปิด/ปิดปากถัง
ชุดโหลดเซลล์ชั่งไซโล เพื่ออ่านน้ำหนักและเก็บข้อมูล
ชุดโหลดเซลล์ชั่งหิน-ชั่งทราย ชั่งปูน ชั่งน้ำ...
ชุดอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักแบบต่างๆ โดยผู้ใช้งานทำโครงสร้างและติดตั้งเอง
เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องอุปกรณ์ชั่งทั้งระบบ Tel: 02-040-1497,08-4422-3023
แสดง 1-5 จาก 5 รายการ