กิโลดิจิตอล

������������������������������������������������������������������������������

Price List scale,ราคาเครื่องชั่งพร้อมแท่น

รุ่น  Nova-E

 รุ่น

พิกัดน้ำหนัก (ก.ก)

อ่านละเอียด (ก.ก.)

ขนาดแท่นชั่ง(ซ.ม.)

ราคา 

 Nova-E

60

100

0.005

0.01

 30X40

 9,000.00

 Nova-E

150

300 

 0.01

0.02

40X50 

 10,000.00

 Nova-E

150

300

0.01

0.02

50X60

 12,000.00

 Nova-E

 -

-

 Nova-E

500

500

0.05

0.05

 60X80

60X80 STANDLESS

14,000.00

 18,000.00

 

 รุ่น PROTON

รุ่น

พิกัดน้ำหนัก (ก.ก.)

อ่านละเอียด (ก.ก.)

ขนาดแท่นชั่ง(ซ.ม.)

ราคา 

 Proton

60

100

 0.005

0.01

 30X40

 11,000.00

 Proton

150

300 

0.01

0.02

 40X50

 12,600.00

 Proton

 -

-

 Proton

150

300 

0.01

0.02

 50X60

 13,500.00

 Proton

 500

500

0.05

0.05

 60X80

60X80 STANDLESS

17,000.00

19,000.00 

 

 PT-01

 รุ่น

พิกัดน้ำหนัก (ก.ก.)

อ่านละเอียด (ก.ก.)

ขนาดแท่นชั่ง

 ราคา

PT-01

60

100

 0.005

0.01

 30X40

 18,500.00

 PT-01

150

300

0.01

0.02

40X50 

21,000.00

 PT-01

150

300

0.01

0.02

 50X60

22,600.00

 PT-01

300

600

0.01

0.02

 60X80

 24,400.00

<

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา