กิโลดิจิตอล

���������������������������������������������

จอที่ใช้แสดงค่าน้ำหนักระยะไกล (REMOTE DISPLAY)
ใช้แสดงค่าน้ำหนักค่าให้แสดงสองจุดภายในเวลาเดียวกันได้ไกลมากกว่า100เมตร ด้วยหลักการทำงาน
จับสัญญาณ RS-232 แล้วประมวณผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแสดงค่าตัวเลขออกมา
การแสดงผล ตัวเลขมองได้ชัดเจนเพราะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเลขที่หน้าจอหัวอ่านน้ำหนักหลายเท่าตัว

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ