กิโลดิจิตอล

check weight series1

฿0.00
ชุดควบคุม 1หรือ2 เอ้าท์พุต สามารถนำไปใช้ในงานบรรจุ
  • หมวดหมู่ : ชั่งเช็คน้ำหนัก ชั่งควบคุม1-2จุด
  • รหัสสินค้า : 000067

รายละเอียดสินค้า check weight series1

คุมควบการปิดปากถังหรือสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์เมื่อได้ค่าน้ำหนักตามที่ตั้งหรือกำหนดไว้

ชุดเช็คน้ำหนัก ซีรี่1 ประกอบด้วยจอแสดงผลรุ่นNova-E
แบบ HI-LO-OK เอ้าท์พุต


ส่วนประกอบ: จอแสดงผลที่มีสัญญาณเอ้าท์พุต+กล่องควบคุม

การติดตั้ง: 

-นำชุดCheck Weight Serie1 ต่อเข้ากับแท่นชั่งเพื่อรับค่าน้ำหนัก
-นำเอ้าท์พุตที่ทำหน้าที่เสมือนหน้าคอนแท็ค(สวิตย์)ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟสายใดสายหนึ่งเพื่อทำหน้าที่สวิตย์เส้นนั้น
"ยกตัวอย่าง ไฟเข้ามอเตอร์แบบAC220 มีเส้นL,N ให้เส้นLเข้ามอเตอร์ไป ส่วนเส้นN ต่อเข้ากับเส้นเอ้าท์พุตของชุดคอนโทรล และอีกเส้นของชุดคอนโทรลต่อเข้ามอเตอร์ เป็นต้น"

ตัวอย่างการใช้งาน:
ใช้ได้กับงานควบคุมอุปกรณ์แบบจุดเดียวโดยมีค่าน้ำหนักเป็นตัวแปรควบคุม

การใช้งาน:

ใช้สถานะ LO เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์โดยทำการตั้งค่า LO-HI ที่หน้าเครื่องได้เลย เมื่อเปิกเครื่องชั่ง
อุปกรณ์ที่ควบคุมจะยังไม่ทำงานจนกว่าจะกดปุ่ม START เพื่อรัน(มีปุ่มSTOPเพื่อหยุดรันชั่วขณะ)

ยกตัวอย่างเช่น ต้องการชั่งบรรจุข้าวสาร5กิโลกรัมใส่ถุง
ให้ตั้งค่าLO=5 กก. ค่าHI=อะไรก็ได้ที่เกินกว่าค่าLO (สมมุติเป็นค่าพิกัดสูงสุดของแท่นก็ได้)
ดังนั้นเมื่อเปิดเครื่องไฟสถานะLO จะติดตลอดเพราะน้ำหนักต้องมากกว่า5 กก.ถึงจะเปลี่ยนสถานะเป็นOK(ไม่ใช้)
ทำการกดปุ่มStart ชุดคอนโทรลก็จะสวิตย์ให้อุปกรณ์ทำงานปล่อยข้าวสารลงถุง และหยุดเมื่อได้น้ำหนักครบ5 กก.

***ทั้งนี้หากกำหนดค่าLOที่5 กก. น้ำหนักที่ได้จริงอาจเกิน เพราะมีข้าวที่อยู่กลางอากาศก่อนที่จะลงถุงได้หมด อาจจำเป็นต้องปรับค่าให้น้อยกว่า5 กก. ซึ่งสามารถทำได้โดยทดลองปรับค่าไปเรื่อยๆจนอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียง 5กก.***