กิโลดิจิตอล

TEDEA 3510


฿0.00
Tedea model 3510 Stainless Steel Shear Beam Load Cell
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : โหลดเซลล์ติดตั้งถัง และแท่นขนาดใหญ่
  • รหัสสินค้า : 000120

รายละเอียดสินค้า TEDEA 3510

Vishay Tedea-Huntleigh
FEATURES
• Capacities 300 - 5000kg, 1000 - 5000lbs
• Stainless steel construction
• OIML R60 and NTEP approved
• Hermetically sealed to IP68
• Specially designed for harsh environment
OPTIONAL FEATURES
• EEx ia IIC T6 hazardous area approval
• FM approval available
• 1100Ω impedance available
 
DESCRIPTION
Model 3510 provides the weighing industry
with the ultimate protection necessary for
today’s hostile environments in an
economical low profile range suitable for
platform scale manufacture.
Its low profile and all welded sealing
combined with high accuracy makes this
load cell ideally suited for low profile
platforms, pallet truck weighers, tanks and
silos. The guide slots incorporated into the
upper and lower mounting faces enable
manufacturers to easily position the load
cell.
Hermetically sealed against moisture, the
construction of the model 3510 in
combination with a polyurethane dual
shielded cable, enables continuous
operation in harsh environments while
maintaining a high operating specification.
The two additional sense wires feed back
the voltage reaching the load cell.
Complete compensation of changes in
lead resistance due to temperature change
and/or cable extension, is achieved by
feeding this voltage into the appropriate
electronics.
 
APPLICATIONS
• Low profile platforms
• Pallet truck weighing
• Tank and silo weighing
• Harsh environment weighing
• Food industry weighing
 
Wiring schematic diagram
+VE INPUT (BLUE) + +VE SENSE (GREEN)
+VE OUTPUT (WHITE)
-VE INPUT (BLACK) + -VE SENSE (GREY)
-VE OUTPUT (RED)