กิโลดิจิตอล

โปรแกรมเช็คสต็อค

฿20000.00
POWER POS โปรแกรมสำหรับจัดการะบบร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่มีการชั่งสินค้า<br>
และปริ้ท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เพื่อชำระเงินและตัดสต็อค
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
 • หมวดหมู่ : โปรแกรมระบบบริหารร้าน
 • รหัสสินค้า : 000147

รายละเอียดสินค้า โปรแกรมเช็คสต็อค

โปรแกรมระบบบริหารร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ช็อป/สโตว์
ชั่งคำนวณเงินเพื่อตัดสต็อค และรายงานยอด
สามารถชั่งน้ำหนัก ชั่งแบบชิ้นหรือแพ็คได้

Point Of Sales (POS program)
Power POS by CITYSOFT
ออกแบบมาสำหรับการขายแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่มีการชั่งสินค้าหลายประเภท
แล้วปริ้นท์สติ๊กเกอร์ออกมาเพื่อแปะบนตัวสินค้า จากนั้นนำไปสแกนบาร์โค้ดเพื่อคิดราคาและตัดสต็อคที่จุดแคชเชียร์
ระบบงานของโปรแกรม

 • ระบบขายหน้าร้าน
 • ระบบสั่งซื้อ
 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • ระบบวิเคราะห์การขาย
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบการจัดการโปรโมชั่น

เวอร์ชั่นของโปรแกรม

 1. Basic (Standalone,Single Branch Only)
 2. Standard (Standalone/Lan Upgradable)

ความสามารถของโปรแกรม

 • แบ่งกะ/รอบแคชเชียร์ได้ ลายรอบต่อวัน มีฟังก์ชั่น Sign-In/ Sign-Out และ ออกชั่วคราว
 • สามารถพิมพ์ใบรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และ ใบกำกับฯเต็มรูป
 • สามารถป้อนสินค้า โดยบาร์โค๊ด, ป้อนรหัสสินคา้ หรือ ชื่อบางส่วน และ Touch Screen
 • รองรับการรับชำระเงินไดห้ ลายประเภท ไดแ้ ก่ เงินสด, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต และคูปอง
 • สามารถป้อนส่วนลดเป็น % และ จำนวนเงิน ในแต่ละรายการสินคา้ หรือ ท้ายบิลก็ได
 • สามารถป้อนค่าชาร์จเป็น % และ จำนวนเงิน ในแต่ละรายการสินคา้ หรือ ท้ายบิลก็ได ้
 • สามารถกำหนด %ส่วนลดตามประเภทสมาชิก และ แสดงส่วนลดไดอั้ตโนมัติ
 • สามารถกำหนดสินค้า ที่ต้องการขายโดยป้อนราคาขายเองได ้ (Open PLU)
 • สามารถจัดรายการโปรโมชั่นส่วนลด โดยกำหนดช่วงวันที่ เวลา และเฉพาะวันได้
 • สามารถจัดชุดสินค้า เช่น กระเช้า หรือ กิ๊ฟเซ็ท และ ขายโดยป้อนรหัสชุดสินค้า
 • สามารถยกเลิกรายการ(Void) และ รับคืนสินค้า (Refund) บางส่วน/ทั้ง บิล
 • บันทึกต้น ทุนสินค้า ไดทั้้งแบบถัวเฉลี่ย(Average) / เขา้ ก่อนออกก่อน(FIFO)
 • สามารถคุมสต๊อกแบบคลังเดียว หรือ แบ่งเป็นหลายคลัง (Multi-Warehouse)
 • มีระบบตรวจนับสต๊อก และสร้างเอกสารปรับปรุงสต๊อกด้วยยผลต่างจากการตรวจนับ
 • มีรายงานบริหารสต๊อกที่สำคัญ เช่น สินคา้ ตํ่ากว่าระดับ, สินคา้ ที่ไม่มีการขาย, สต๊อกการ์ด ฯลฯ
 • มีรายงานวิเคราห์การขาย ตามกลุ่มสินคา้ , ตามสินค้ารายตัว, ตามยี่ห้อ , ตาม วันที่,
  ตามชั่วโมง,ตามวันของสัปดาห์, ตามสมาชิก, ตามพนง.ขาย เป็นตน้
 • มีรายงานวิเคราะห์ยอดขายและกำไรขัน้ ตน้ ตามกลุ่มสินคา้ , ตามสินคา้ รายตัว
 • มีรายงานจัดอันดับยอดขายตามกลุ่มสินคา้ , ตามสินค้ารายตัว, ตามลูกค้า
 • มีระบบโปรโมชั่นลดราคา, ซื้อ-แถม, สะสมแต้ม, ระบบ Cash Card
 • ---

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมเช็คสต็อค